fbpx

08-6569-1915

Monday-Sunday 7:00AM - 6:00PM

Monday-Sunday 7:00AM - 6:00PM
นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ 08-6569-1915

ร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรือง

ยางรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรือง ยาง DAYTON Bridgestone และ ยางโอตานิ OTANI พร้อมบริการติดตั้ง รับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทันที เพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษี โทร. 0865691915 บุ๊ก งามวงศ์วาน

ร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรือง

โครงการช้อปดีมีคืน (23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563)

ร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรือง เมื่อรับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ OTANI และ DAYTON(Bridgestone) พร้อมรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทันที

*** การออกใบกำกับภาษีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยางรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรือง ยาง OTANI โอตานิ พร้อมบริการติดตั้ง รับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทันที เพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษี โทร. 0865691915 บุ๊ก งามวงศ์วาน
ยางรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรือง ยาง DAYTON Bridgestone พร้อมบริการติดตั้ง รับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทันที เพื่อใช้สำหรับลดหย่อนภาษี โทร. 0865691915 บุ๊ก งามวงศ์วาน

ระยะเวลาของโครงการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้

ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่รายรับถึงเกณฑ์เสียภาษี ยกเว้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง

ขั้นตอนการรับคืนภาษีจากการใช้จ่ายในโครงการ

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพียงเก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน เพื่อนำไปยื่นลดหย่อนในการยื่นภาษีประจำปี 2563 เท่านั้น

สินค้าที่ยกเว้นไม่สามารถใช้ร่วมโครงการได้

1. สุรา, เบียร์ และไวน์

2. น้ำมัน และก๊าซ

3. หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

4. ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว

5. ยาสูบ

6. รถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และเรือ

7. บริการจัดนำเที่ยว

8. ที่พักโรงแรม

อัตราภาษีคืนตามระดับรายได้

สิทธิ์คืนภาษีสูงสุดตามระดับรายได้ หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว จึงไม่ได้สิทธิ์คืนภาษีจากโครงการนี้

Admin

Leave a Comment

Your email address will not be published.*