fbpx

08-6569-1915

Monday-Sunday 7:00AM - 6:00PM

Monday-Sunday 7:00AM - 6:00PM
นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ 08-6569-1915

Our Services

Service

ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ

อากาศที่เครื่องยนต์ใช้เผาไหม้ไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ โดยองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนั้นจะเป็นตัวกำหนดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเพื่อไปผสมผสานกับเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม

แต่อากาศที่ไหลผ่านนั้นได้นำพาเอาฝุ่นดิน ละออง ควัน เศษเถ้าจากการเผาป่าหญ้า และสิ่งสกปรกตามสภาพแวดล้อมที่รถยนต์วิ่งผ่านเข้ามาด้วย

บริการล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ลดอาการเครื่องสั่น เร่งมาเร็ว ประหยัดน้ำมัน เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ควรได้รับการทำความสะอาด อากาศที่เครื่องยนต์ใช้เผาไหม้ไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ โดยองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนั้นจะเป็นตัวกำหนดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเพื่อไปผสมผสานกับเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม แต่อากาศที่ไหลผ่านนั้นได้นำพาเอาฝุ่นดิน ละออง ควัน เศษเถ้าจากการเผาป่าหญ้า และสิ่งสกปรกตามสภาพแวดล้อมที่รถยนต์วิ่งผ่านเข้ามาด้วย ฝุ่นเหล่านี้จะมาเกาะกลุ่มกันเพื่อหนุนขอบลิ้นปีกผีเสื้อทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อปิดไม่สนิท หรือผิดองศา ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้การเดินเบาแปลกไป เมื่อทำงานกับกรองอากาศที่งานมาเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้การเดินเบานั้นแย่ลงไปอีก ดังนั้นการล้างลิ้นปีกผีเสื้อคือ การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ การทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เราจำเป็นจะต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมา เพื่อเช็ดทำความสะอาด ถอดการถอดประกอบทางร้านจะใช้เครื่องมือวัดปอนด์อย่างดี ให้เหมือนกับการประกอบรถยนต์จากโรงงานการผลิต เป็นการป้องกันไม่ให้น๊อตยืดหรือ เสียหาย วัสดุที่ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทีมงานจะใช้กระดาษอ่อนเช็ดเอาคราบฝุ่นสกปรกออก โดยกระดาษอ่อนนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยขูดขีด และไม่ทิ้ง ขุยไว้ เพราะขุยเหล่านี้จะไปอุดตันช่องลม ทำให้การไหลของอากาศแย่ลง ส่งผลทำให้ส่วนผสมอากาศผิดเพี้ยนไป น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดนั้น เป็นน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อโดยเฉพาะ น้ำยานั้นเมื่อฉีดพ่นจะจับเอาคราบฝุ่นผง ที่สกปรกออกมาโดยง่าย ไม่ส่งผลต่อตัวเรือน หรือวัสดุของลิ้นปีกผีเสื้อ แต่น้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์รุนแรงมาก อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรสูดดมโดยตรง ระหว่างการฉีดพ่นควรใส่ผ้าปิดจมูก การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เมื่อเราถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาทำความสะอาดแล้ว ต่อมาเราจะมาทำการ Learning ลิ้นปีกผีเสื้อ และ reset mil code เพื่อให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การปรับองศาใหม่ การ Learning TPS ของรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะอาศัยถอดเอาขั้วแบตเตอรี่ออกสักพัก เพื่อให้เครื่องยนต์ลืม แล้วประกอบใช้งานใหม่ แต่ลึกแล้ววิธีการนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์ ที่ทั้ง ROM และRAM ที่ความจำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา แน่นอนใช้งานไปสักระยะ อาการรอบขึ้นหรือตก จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทำได้ง่าย นั้นเป็นแค่เรื่องเช็ดถู แต่การทำให้ถูกต้องนั้นเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การถอดประกอบ วัสดุที่ใช้เช็ดทำความสะอาด น้ำยา และการสั่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การทำงานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของเราถูกต้อง และปลอดภัย

ฝุ่นเหล่านี้จะมาเกาะกลุ่มกันเพื่อหนุนขอบลิ้นปีกผีเสื้อทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อปิดไม่สนิท หรือผิดองศา ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้การเดินเบาแปลกไป

โดยปริมาณอากาศที่ไหลเข้านี้จะผ่าน Air flow sensor เพื่อคำนวณปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง แน่นอนว่าเมื่อเซนเซอร์ตัวนี้สกปรก จะทำให้การคำนวณอากาศเข้าห้องเผาไหม้นั้นผิดเพี้ยนไป

บริการล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ลดอาการเครื่องสั่น เร่งมาเร็ว ประหยัดน้ำมัน เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ควรได้รับการทำความสะอาด อากาศที่เครื่องยนต์ใช้เผาไหม้ไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ โดยองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนั้นจะเป็นตัวกำหนดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเพื่อไปผสมผสานกับเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม แต่อากาศที่ไหลผ่านนั้นได้นำพาเอาฝุ่นดิน ละออง ควัน เศษเถ้าจากการเผาป่าหญ้า และสิ่งสกปรกตามสภาพแวดล้อมที่รถยนต์วิ่งผ่านเข้ามาด้วย ฝุ่นเหล่านี้จะมาเกาะกลุ่มกันเพื่อหนุนขอบลิ้นปีกผีเสื้อทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อปิดไม่สนิท หรือผิดองศา ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้การเดินเบาแปลกไป เมื่อทำงานกับกรองอากาศที่งานมาเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้การเดินเบานั้นแย่ลงไปอีก ดังนั้นการล้างลิ้นปีกผีเสื้อคือ การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ การทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เราจำเป็นจะต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมา เพื่อเช็ดทำความสะอาด ถอดการถอดประกอบทางร้านจะใช้เครื่องมือวัดปอนด์อย่างดี ให้เหมือนกับการประกอบรถยนต์จากโรงงานการผลิต เป็นการป้องกันไม่ให้น๊อตยืดหรือ เสียหาย วัสดุที่ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทีมงานจะใช้กระดาษอ่อนเช็ดเอาคราบฝุ่นสกปรกออก โดยกระดาษอ่อนนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยขูดขีด และไม่ทิ้ง ขุยไว้ เพราะขุยเหล่านี้จะไปอุดตันช่องลม ทำให้การไหลของอากาศแย่ลง ส่งผลทำให้ส่วนผสมอากาศผิดเพี้ยนไป น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดนั้น เป็นน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อโดยเฉพาะ น้ำยานั้นเมื่อฉีดพ่นจะจับเอาคราบฝุ่นผง ที่สกปรกออกมาโดยง่าย ไม่ส่งผลต่อตัวเรือน หรือวัสดุของลิ้นปีกผีเสื้อ แต่น้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์รุนแรงมาก อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรสูดดมโดยตรง ระหว่างการฉีดพ่นควรใส่ผ้าปิดจมูก การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เมื่อเราถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาทำความสะอาดแล้ว ต่อมาเราจะมาทำการ Learning ลิ้นปีกผีเสื้อ และ reset mil code เพื่อให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การปรับองศาใหม่ การ Learning TPS ของรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะอาศัยถอดเอาขั้วแบตเตอรี่ออกสักพัก เพื่อให้เครื่องยนต์ลืม แล้วประกอบใช้งานใหม่ แต่ลึกแล้ววิธีการนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์ ที่ทั้ง ROM และRAM ที่ความจำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา แน่นอนใช้งานไปสักระยะ อาการรอบขึ้นหรือตก จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทำได้ง่าย นั้นเป็นแค่เรื่องเช็ดถู แต่การทำให้ถูกต้องนั้นเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การถอดประกอบ วัสดุที่ใช้เช็ดทำความสะอาด น้ำยา และการสั่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การทำงานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของเราถูกต้อง และปลอดภัย

เมื่อทำงานกับกรองอากาศที่งานมาเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้การเดินเบานั้นแย่ลงไปอีก ดังนั้นการล้างลิ้นปีกผีเสื้อคือ การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ

การทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เราจำเป็นจะต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมา เพื่อเช็ดทำความสะอาด ถอดการถอดประกอบทางร้านจะใช้เครื่องมือวัดปอนด์อย่างดี ให้เหมือนกับการประกอบรถยนต์จากโรงงานการผลิต เป็นการป้องกันไม่ให้น๊อตยืดหรือ เสียหาย

บริการล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ลดอาการเครื่องสั่น เร่งมาเร็ว ประหยัดน้ำมัน เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ควรได้รับการทำความสะอาด อากาศที่เครื่องยนต์ใช้เผาไหม้ไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ โดยองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนั้นจะเป็นตัวกำหนดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเพื่อไปผสมผสานกับเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม แต่อากาศที่ไหลผ่านนั้นได้นำพาเอาฝุ่นดิน ละออง ควัน เศษเถ้าจากการเผาป่าหญ้า และสิ่งสกปรกตามสภาพแวดล้อมที่รถยนต์วิ่งผ่านเข้ามาด้วย ฝุ่นเหล่านี้จะมาเกาะกลุ่มกันเพื่อหนุนขอบลิ้นปีกผีเสื้อทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อปิดไม่สนิท หรือผิดองศา ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้การเดินเบาแปลกไป เมื่อทำงานกับกรองอากาศที่งานมาเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้การเดินเบานั้นแย่ลงไปอีก ดังนั้นการล้างลิ้นปีกผีเสื้อคือ การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ การทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เราจำเป็นจะต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมา เพื่อเช็ดทำความสะอาด ถอดการถอดประกอบทางร้านจะใช้เครื่องมือวัดปอนด์อย่างดี ให้เหมือนกับการประกอบรถยนต์จากโรงงานการผลิต เป็นการป้องกันไม่ให้น๊อตยืดหรือ เสียหาย วัสดุที่ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทีมงานจะใช้กระดาษอ่อนเช็ดเอาคราบฝุ่นสกปรกออก โดยกระดาษอ่อนนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยขูดขีด และไม่ทิ้ง ขุยไว้ เพราะขุยเหล่านี้จะไปอุดตันช่องลม ทำให้การไหลของอากาศแย่ลง ส่งผลทำให้ส่วนผสมอากาศผิดเพี้ยนไป น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดนั้น เป็นน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อโดยเฉพาะ น้ำยานั้นเมื่อฉีดพ่นจะจับเอาคราบฝุ่นผง ที่สกปรกออกมาโดยง่าย ไม่ส่งผลต่อตัวเรือน หรือวัสดุของลิ้นปีกผีเสื้อ แต่น้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์รุนแรงมาก อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรสูดดมโดยตรง ระหว่างการฉีดพ่นควรใส่ผ้าปิดจมูก การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เมื่อเราถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาทำความสะอาดแล้ว ต่อมาเราจะมาทำการ Learning ลิ้นปีกผีเสื้อ และ reset mil code เพื่อให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การปรับองศาใหม่ การ Learning TPS ของรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะอาศัยถอดเอาขั้วแบตเตอรี่ออกสักพัก เพื่อให้เครื่องยนต์ลืม แล้วประกอบใช้งานใหม่ แต่ลึกแล้ววิธีการนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์ ที่ทั้ง ROM และRAM ที่ความจำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา แน่นอนใช้งานไปสักระยะ อาการรอบขึ้นหรือตก จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทำได้ง่าย นั้นเป็นแค่เรื่องเช็ดถู แต่การทำให้ถูกต้องนั้นเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การถอดประกอบ วัสดุที่ใช้เช็ดทำความสะอาด น้ำยา และการสั่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การทำงานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของเราถูกต้อง และปลอดภัย

วัสดุที่ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทีมงานจะใช้กระดาษอ่อนเช็ดเอาคราบฝุ่นสกปรกออก โดยกระดาษอ่อนนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยขูดขีด และไม่ทิ้ง ขุยไว้ เพราะขุยเหล่านี้จะไปอุดตันช่องลม ทำให้การไหลของอากาศแย่ลง ส่งผลทำให้ส่วนผสมอากาศผิดเพี้ยนไป

น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดนั้น เป็นน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อโดยเฉพาะ น้ำยานั้นเมื่อฉีดพ่นจะจับเอาคราบฝุ่นผง ที่สกปรกออกมาโดยง่าย ไม่ส่งผลต่อตัวเรือน หรือวัสดุของลิ้นปีกผีเสื้อ แต่น้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์รุนแรงมาก อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรสูดดมโดยตรง ระหว่างการฉีดพ่นควรใส่ผ้าปิดจมูก

บริการล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ลดอาการเครื่องสั่น เร่งมาเร็ว ประหยัดน้ำมัน เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ควรได้รับการทำความสะอาด อากาศที่เครื่องยนต์ใช้เผาไหม้ไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ โดยองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนั้นจะเป็นตัวกำหนดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเพื่อไปผสมผสานกับเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม แต่อากาศที่ไหลผ่านนั้นได้นำพาเอาฝุ่นดิน ละออง ควัน เศษเถ้าจากการเผาป่าหญ้า และสิ่งสกปรกตามสภาพแวดล้อมที่รถยนต์วิ่งผ่านเข้ามาด้วย ฝุ่นเหล่านี้จะมาเกาะกลุ่มกันเพื่อหนุนขอบลิ้นปีกผีเสื้อทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อปิดไม่สนิท หรือผิดองศา ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้การเดินเบาแปลกไป เมื่อทำงานกับกรองอากาศที่งานมาเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้การเดินเบานั้นแย่ลงไปอีก ดังนั้นการล้างลิ้นปีกผีเสื้อคือ การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ การทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เราจำเป็นจะต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมา เพื่อเช็ดทำความสะอาด ถอดการถอดประกอบทางร้านจะใช้เครื่องมือวัดปอนด์อย่างดี ให้เหมือนกับการประกอบรถยนต์จากโรงงานการผลิต เป็นการป้องกันไม่ให้น๊อตยืดหรือ เสียหาย วัสดุที่ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทีมงานจะใช้กระดาษอ่อนเช็ดเอาคราบฝุ่นสกปรกออก โดยกระดาษอ่อนนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยขูดขีด และไม่ทิ้ง ขุยไว้ เพราะขุยเหล่านี้จะไปอุดตันช่องลม ทำให้การไหลของอากาศแย่ลง ส่งผลทำให้ส่วนผสมอากาศผิดเพี้ยนไป น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดนั้น เป็นน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อโดยเฉพาะ น้ำยานั้นเมื่อฉีดพ่นจะจับเอาคราบฝุ่นผง ที่สกปรกออกมาโดยง่าย ไม่ส่งผลต่อตัวเรือน หรือวัสดุของลิ้นปีกผีเสื้อ แต่น้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์รุนแรงมาก อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรสูดดมโดยตรง ระหว่างการฉีดพ่นควรใส่ผ้าปิดจมูก การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เมื่อเราถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาทำความสะอาดแล้ว ต่อมาเราจะมาทำการ Learning ลิ้นปีกผีเสื้อ และ reset mil code เพื่อให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การปรับองศาใหม่ การ Learning TPS ของรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะอาศัยถอดเอาขั้วแบตเตอรี่ออกสักพัก เพื่อให้เครื่องยนต์ลืม แล้วประกอบใช้งานใหม่ แต่ลึกแล้ววิธีการนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์ ที่ทั้ง ROM และRAM ที่ความจำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา แน่นอนใช้งานไปสักระยะ อาการรอบขึ้นหรือตก จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทำได้ง่าย นั้นเป็นแค่เรื่องเช็ดถู แต่การทำให้ถูกต้องนั้นเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การถอดประกอบ วัสดุที่ใช้เช็ดทำความสะอาด น้ำยา และการสั่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การทำงานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของเราถูกต้อง และปลอดภัย

การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เมื่อเราถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาทำความสะอาดแล้ว ต่อมาเราจะมาทำการ Learning ลิ้นปีกผีเสื้อ และ reset mil code เพื่อให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การปรับองศาใหม่

การ Learning TPS ของรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะอาศัยถอดเอาขั้วแบตเตอรี่ออกสักพัก เพื่อให้เครื่องยนต์ลืม แล้วประกอบใช้งานใหม่ แต่ลึกแล้ววิธีการนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์ ที่ทั้ง ROM และRAM ที่ความจำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา แน่นอนใช้งานไปสักระยะ อาการรอบขึ้นหรือตก จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

บริการล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ลดอาการเครื่องสั่น เร่งมาเร็ว ประหยัดน้ำมัน เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ควรได้รับการทำความสะอาด อากาศที่เครื่องยนต์ใช้เผาไหม้ไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ โดยองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนั้นจะเป็นตัวกำหนดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเพื่อไปผสมผสานกับเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม แต่อากาศที่ไหลผ่านนั้นได้นำพาเอาฝุ่นดิน ละออง ควัน เศษเถ้าจากการเผาป่าหญ้า และสิ่งสกปรกตามสภาพแวดล้อมที่รถยนต์วิ่งผ่านเข้ามาด้วย ฝุ่นเหล่านี้จะมาเกาะกลุ่มกันเพื่อหนุนขอบลิ้นปีกผีเสื้อทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อปิดไม่สนิท หรือผิดองศา ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้การเดินเบาแปลกไป เมื่อทำงานกับกรองอากาศที่งานมาเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้การเดินเบานั้นแย่ลงไปอีก ดังนั้นการล้างลิ้นปีกผีเสื้อคือ การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ การทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เราจำเป็นจะต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมา เพื่อเช็ดทำความสะอาด ถอดการถอดประกอบทางร้านจะใช้เครื่องมือวัดปอนด์อย่างดี ให้เหมือนกับการประกอบรถยนต์จากโรงงานการผลิต เป็นการป้องกันไม่ให้น๊อตยืดหรือ เสียหาย วัสดุที่ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทีมงานจะใช้กระดาษอ่อนเช็ดเอาคราบฝุ่นสกปรกออก โดยกระดาษอ่อนนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยขูดขีด และไม่ทิ้ง ขุยไว้ เพราะขุยเหล่านี้จะไปอุดตันช่องลม ทำให้การไหลของอากาศแย่ลง ส่งผลทำให้ส่วนผสมอากาศผิดเพี้ยนไป น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดนั้น เป็นน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อโดยเฉพาะ น้ำยานั้นเมื่อฉีดพ่นจะจับเอาคราบฝุ่นผง ที่สกปรกออกมาโดยง่าย ไม่ส่งผลต่อตัวเรือน หรือวัสดุของลิ้นปีกผีเสื้อ แต่น้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์รุนแรงมาก อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรสูดดมโดยตรง ระหว่างการฉีดพ่นควรใส่ผ้าปิดจมูก การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เมื่อเราถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาทำความสะอาดแล้ว ต่อมาเราจะมาทำการ Learning ลิ้นปีกผีเสื้อ และ reset mil code เพื่อให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การปรับองศาใหม่ การ Learning TPS ของรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะอาศัยถอดเอาขั้วแบตเตอรี่ออกสักพัก เพื่อให้เครื่องยนต์ลืม แล้วประกอบใช้งานใหม่ แต่ลึกแล้ววิธีการนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์ ที่ทั้ง ROM และRAM ที่ความจำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา แน่นอนใช้งานไปสักระยะ อาการรอบขึ้นหรือตก จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทำได้ง่าย นั้นเป็นแค่เรื่องเช็ดถู แต่การทำให้ถูกต้องนั้นเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การถอดประกอบ วัสดุที่ใช้เช็ดทำความสะอาด น้ำยา และการสั่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การทำงานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของเราถูกต้อง และปลอดภัย

การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทำได้ง่าย นั้นเป็นแค่เรื่องเช็ดถู แต่การทำให้ถูกต้องนั้นเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การถอดประกอบ วัสดุที่ใช้เช็ดทำความสะอาด น้ำยา และการสั่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การทำงานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของเราถูกต้อง และปลอดภัย

บริการล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ลดอาการเครื่องสั่น เร่งมาเร็ว ประหยัดน้ำมัน เมื่อรถยนต์ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ควรได้รับการทำความสะอาด อากาศที่เครื่องยนต์ใช้เผาไหม้ไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ โดยองศาของลิ้นปีกผีเสื้อนั้นจะเป็นตัวกำหนดปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเพื่อไปผสมผสานกับเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม แต่อากาศที่ไหลผ่านนั้นได้นำพาเอาฝุ่นดิน ละออง ควัน เศษเถ้าจากการเผาป่าหญ้า และสิ่งสกปรกตามสภาพแวดล้อมที่รถยนต์วิ่งผ่านเข้ามาด้วย ฝุ่นเหล่านี้จะมาเกาะกลุ่มกันเพื่อหนุนขอบลิ้นปีกผีเสื้อทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อปิดไม่สนิท หรือผิดองศา ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้การเดินเบาแปลกไป เมื่อทำงานกับกรองอากาศที่งานมาเป็นเวลานาน จะยิ่งทำให้การเดินเบานั้นแย่ลงไปอีก ดังนั้นการล้างลิ้นปีกผีเสื้อคือ การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ การทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เราจำเป็นจะต้องถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมา เพื่อเช็ดทำความสะอาด ถอดการถอดประกอบทางร้านจะใช้เครื่องมือวัดปอนด์อย่างดี ให้เหมือนกับการประกอบรถยนต์จากโรงงานการผลิต เป็นการป้องกันไม่ให้น๊อตยืดหรือ เสียหาย วัสดุที่ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทีมงานจะใช้กระดาษอ่อนเช็ดเอาคราบฝุ่นสกปรกออก โดยกระดาษอ่อนนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยขูดขีด และไม่ทิ้ง ขุยไว้ เพราะขุยเหล่านี้จะไปอุดตันช่องลม ทำให้การไหลของอากาศแย่ลง ส่งผลทำให้ส่วนผสมอากาศผิดเพี้ยนไป น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดนั้น เป็นน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อโดยเฉพาะ น้ำยานั้นเมื่อฉีดพ่นจะจับเอาคราบฝุ่นผง ที่สกปรกออกมาโดยง่าย ไม่ส่งผลต่อตัวเรือน หรือวัสดุของลิ้นปีกผีเสื้อ แต่น้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์รุนแรงมาก อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรสูดดมโดยตรง ระหว่างการฉีดพ่นควรใส่ผ้าปิดจมูก การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้น เมื่อเราถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาทำความสะอาดแล้ว ต่อมาเราจะมาทำการ Learning ลิ้นปีกผีเสื้อ และ reset mil code เพื่อให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การปรับองศาใหม่ การ Learning TPS ของรถยนต์แต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะอาศัยถอดเอาขั้วแบตเตอรี่ออกสักพัก เพื่อให้เครื่องยนต์ลืม แล้วประกอบใช้งานใหม่ แต่ลึกแล้ววิธีการนี้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์ ที่ทั้ง ROM และRAM ที่ความจำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา แน่นอนใช้งานไปสักระยะ อาการรอบขึ้นหรือตก จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การล้างลิ้นปีกผีเสื้อนั้นทำได้ง่าย นั้นเป็นแค่เรื่องเช็ดถู แต่การทำให้ถูกต้องนั้นเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การถอดประกอบ วัสดุที่ใช้เช็ดทำความสะอาด น้ำยา และการสั่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเรียนรู้การทำงานใหม่นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของเราถูกต้อง และปลอดภัย

นอกจากการบริการล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้ว ทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรือง จะบริการล้าง แอโฟลเซนเซอร์ หรือ Air flow sensor ให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยความยินดี เพราะเซนเซอร์ตัวนี้ก็สกปรกเช่นกัน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การคำนวณปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นแม่นยำ และประหยัดน้ำมันครับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ บริการล้างลิ้นปีกผีเสื้อ

Q: เราต้องล้างลิ้นปีกผีเสื้อบ่อยขนาดไหน?
A: ปกติ เราควรจะล้างลิ้นปีกผีเสื้อทุกๆ 70,000กิโลเมตร แต่หากสภาพการจราจรที่เราผ่านนั้นมีการเผาขยะ หรือเผาหญ้า ฝุ่นละออง ควันต่างๆเยอะ ควรล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ทุก 40,000กิโลเมตร
Q: นอกจากการล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้ว เราควรดูแลอะไรเพิ่มเติม?
A: เราควรเปลี่ยนกรองอากาศเครื่องยนต์ทุกๆ 40,000กิโลเมตร(ในสภาวะการใช้งานทั่วไป) แต่หากเราใช้งานรถยนต์ในสภาพถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง แนะนำเปลี่ยนกรองอากาศทุกๆ 20,000กิโลเมตร เพื่อกรองเอาสิ่งสกปรกไว้ไม่ให้เข้าไปติดตามลิ้นปีกผีเสื้อ และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์
เช็คระยะรถยนต์นอกศูนย์บริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ นนทบุรี งามวงศ์วาน เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ไหนดี โทร 0865691915 บุ๊ก

นัดหมายเข้ารับบริการล้างปีกผีเสื้อออนไลน์